Измерване на пултовете на генератори - 19.09.2013г.

2013-09-19

Публична покана с предмет: "Доставка на средства за измерване на пултовете на генераторите в ТР "София
Изток""

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)