Автокран със стрела

2013-09-16

Публична покана с предмет: "Доставка на един брой автокран със стрела за нуждите на "Топлофикация
София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)