Тиристорни зарядни устройства - 11.09.2013г.

2013-09-11

Обществена поръчка възлагана чрез открита процедура с предмет:  "Доставка, подмяна и въвеждане в експлоатация на тиристорни зарядни  устройства на станционна акумулаторна батерия №1, 220V/800Ah и акумулаторна батерия в НМПС, 220V/200Ah в ТЕЦ "София", с две обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)