Ообслужване на радиостанции "MAXON" - 30.08.2013г.

2013-08-30

Публична покана с предмет:"Абонаментно техническо обслужване на 193 бр. /сто деветдесет и три броя/ радиостанции "MAXON" и съпътстващо оборудване (стационарни и мобилни антени, захранващи блокове и акумулаторни батерии) на "Топлофикация София" ЕАД" / с приложения/ >

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)