Далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа - 26.08.2013г.

2013-08-26

Публична покана с предмет:"Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД през 2013 г." / с приложения/

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)