Резервни части за АСУТП - 23.08.2013г.

2013-08-23

Публична покана с предмет: „Доставка на резервни части за АСУТП на ВК ст. №3 в ОЦ ”Люлин”
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)