Проверка и настройка на релейните защити - 22.08.2013г.

2013-08-22

Публична покана с предмет: "Проверка и настройка на релейните защити за 2013 г. в ОЦ "Земляне", ОЦ"Люлин" и ТЕЦ "София" с три обособени позиции".
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)