Обслужване на системи за задвижване - 19.08.2013г.

2013-08-19

Публична покана с предмет: "Сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD)
към ел. двигателите на мрежови помпи за срок от 2/две/ години, с две
обособени позиции"/приложения/

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)