Хранилищно обслужване - 19.08.2013г.

2013-08-19

Публична покана с предмет: "Хранилищно обслужване на 2 (два) броя радиационни глави на
гамадефектоскопи за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД за срок от 1 (една)
година"
Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)