Доставка и монтаж на климатици - 12.08.2013г.

2013-08-12

Публична покана с предмет: "Доставка и монтаж на 45 /четиридесет и пет/ броя климатици за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)