Подмяна и въвеждане в експлоатация на разединители - 09.08.2013.г.

2013-08-09

Документация, решение и обявление за обществена поръчка, възлагана по реда на открита процедура с предмет: "Доставка, подмяна и въвеждане в експлоатация на 21 (двадесет и един) броя  разединители в ОРУ 110 kV в ТЕЦ "София""

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)