Доставки на скална маса - 08.08.2013г.

2013-08-08

Открита процедура с предмет: Периодични доставки на скална маса от трошен камък  и пясък с две обособени позиции за период от две години за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)