Отдаване под наем на ж.п.прелез - 08.08.2013г.

2013-08-08

Публична покана с предмет: "Отдаване под наем на ж.п.прелез в ТР "София Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)