Доставка и подмяна на кабели 6 kV на димни и въздушни вентилатори на парогенератори № 7 и № 8

2013-08-05

Открита процедура с предмет: „Доставка и подмяна на кабели 6 kV на димни и въздушни вентилатори на парогенератори № 7 и № 8 в ТЕЦ „София”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)