Доставка и подмяна на системи за газосигнализация на съоръжения Водогреен блок

2013-08-05

Публична покана с предмет: “Доставка и подмяна на системи за газосигнализация на съоръжения Водогреен блок (ВВК № 1, 2, 3, 4 и 6), ВВК 5, ПГ Ст. № 6, ПГ Ст. № 7, 8 и ГРП в ТЕЦ „София” и ЕК 6, ВВК № 1, 2, 3, 4 в ТР „София Изток”, в две обособени позиции."

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)