Обработване чрез дезинфекция, дезинсекция и дератизация и мониторинг на площи в обекти на „Топлофикация София” ЕАД

2013-08-05

Публична покана с предмет: „Обработване чрез дезинфекция, дезинсекция и дератизация и мониторинг на площи в обекти на „Топлофикация София” ЕАД по приложен списък – спецификация, за период от 24 месеца”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)