Ремонт на подкранов път -29.07.2013г.

2013-07-29

Публична покана с предмет: “Ремонт на подкранов път на нефтоуловител към пречиствателна станция за отпадни води в ТЕЦ “София Изток”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)