Ваучери за безплатна храна - 23.07.2013г.

2013-07-23

Обществена поръчка, възлагана чрез Договаряне без обявление с предмет:„Предоставяне на ваучери за безплатна храна по Наредба № 11/21.12.2005 г. на работниците и служителите на „Топлофикация София” ЕАД за срок от 3 (три) години”
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)