Измервания и мониторинг на димните газове - 11.07.2013г.

2013-07-11

Публична покана с предмет: "Техническо поддържане и сервиз на система за непрекъснати измервания и  мониторинг на димните газове за нуждите на ТР "Земляне", за срок от две  години"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)