Спирателна арматура - 12.07.2013г.

2013-07-12

Открита процедура с предмет: "Доставка на спирателна арматура за топлопреносната мрежа на "Топлофикация София"ЕАД през 2013 г. с две обособени позиции"
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)