Kомпютърни конфигурации и сървърна техника - 10.07.2013г.

2013-07-10

Открита процедура с предмет: "Доставка на компютърни конфигурации и сървърна техника за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД през 2013 г. с три обособени позиции"
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)