Съобщение

2009-07-28

На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с чл. 7, т. 5 от ЗОП и с оглед необходимостта от избор на изпълнител за постоянна поддръжка на корпоративния сайт на „Топлофикация София" ЕАД, дружеството отправя
ПОКАНА за  представяне  на  техническо   и   финансово   предложение  за  ПОДДРЪЖКА И ОБНОВЯВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ САЙТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ"ЕАД

Пълният текст можете да изтеглите от тук