Топлоизолационни материали от минерална вата - 09.07.2013г.

2013-07-09

Публична покана с предмет: "Доставка на топлоизолационни материали от минерална вата за нуждите на "Топлофикация София" ЕАд с две обособени позиции"
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)