Отдаване под наем на имот - 07.07.2013г.

2013-07-07

Публична покана с предмет: "Отдаване под наем на  имот в "Надежда" ул. „Траен мир” № 1"

Документите може да изтеглите тук