Проектиране, производство, доставка и монтаж на офис оборудване - 05.07.2013г.

2013-07-05

Публична покана с предмет: "Проектиране, производство, доставка и монтаж на офис оборудване за нуждите  на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)