Почистване и инспекция на канализация - 01.07.2013г.

2013-07-01

Публична покана с предмет: "Почистване и инспекция на канализация, почистване и отводняване на  топлофикационни камери и почистване на утайки от маслоуловителни шахти в "Топлофикация София" ЕАД за срок от 1 (една) година"
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)