Проверка на системата за регистриране на пропуски на природен газ - 25.06.2013г.

2013-06-25
Публична покана,  с предмет: "Сключване на абонамент за проверка на системата за регистриране на пропуски на природен газ за срок от 2 /две/ години" / с приложения/.

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)