Изграждане на информационна и аварийно-регистрираща микропроцесорна система

2013-06-25
Публична покана с предмет: "Изграждане на информационна и аварийно-регистрираща микропроцесорна система в електро част на ТЕЦ "София",/ с приложения/

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)