Изготвяне на проект за инсталация за химическа обработка и механично филтруване на мрежова вода

2013-06-25
Публична покана с предмет: „Изготвяне на проект за инсталация за химическа обработка и механично филтруване на мрежова вода на ТР „София”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)