Сервиз на радиокомуникационно оборудване - 24.06.2013г.

2013-06-24

Публична покана с предмет: "Абонаментно поддържане и сервиз на радиокомуникационно оборудване на радиомрежа, работеща в обхвата на 5 GHz, част от система за мониторинг и управление на хидравличните режими на топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)