Съобщение

2009-07-23

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ПО ОБЯВЕНИ ОТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ”ЕАД ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1. 22.07.2009г. – 17.00 часа – Доставка на 512 бр. ултразвукови топломери, 50 бр. ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и извънгаранционен ремонт на топломери MULTICAL 66C и ръчно преносими терминали PSTON по спецификация, с три обособени позиции. 2. 03.09.2009г. – 17.00 часа – Подмяна на коминно тяло във ВОЦ „Хаджи Димитър” на ТР”София”. 3. 03.09.2009г. – 17.00 часа – Подмяна системи за защита и сигнализация на ТГ № 6 в ТЕЦ „София”, с две обособени позиции. 4. 24.08.2009г. – 17.00 часа – Ремонт на ротора на генератор № 1 и проверка на бандажни пръстени в ТР”София Изток”.