Честотни регулатори за помпи - 14.06.2013г.

2013-06-14

Публична покана с предмет:"Доставка на 7 /седем/ броя честотни регулатори за помпи с ел. двигател 0.4 kV и 7 /седем/ броя захранващи блока в ТЕЦ "София Изток" и ОЦ "Люлин"


Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)