Монтажни работи за ремонт на муфели - 14.06.2013г.

2013-06-14

Публична покана с предмет: "Монтажни работи за ремонт на муфели в централите на "Tоплофикация София" ЕАД с четири
обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)