Контрол на метала и оценка - 11.06.2013г.

2013-06-11

Публична покана с предмет: ""Контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в централите на "Топлофикация  София" ЕАД с 8 обособени позиции".
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)