Разпръскватели за йонообменни филтри - 10.06.2013г.

2013-06-10

Публична покана с предмет: "Изработка и доставка на 3 /три/ броя разпръскватели за йонообменни филтри в цех "Химичен" на ТР"София", с приложение.

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)