проект за инсталация на химическа обработка и механично филтруване на мрежова вода

2013-06-04

Публична покана с предмет: "Изготвяне на проект за инсталация на химическа обработка и механично филтруване на мрежова вода на ТР "София"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)