Изграждане на информационна и аварийно-регистрираща микропроцесорна система в електро част на ТЕЦ "София"

2013-06-04

Публична покана с предмет:"Изграждане на информационна и аварийно-регистрираща микропроцесорна система в електро част на ТЕЦ "София", с приложението .

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)