Високопроходими товарни автомобили - 31.05.2013г.

2013-05-31

Публична покана с предмет:  „Доставка на 7 (седем) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили, тип „Пикап” и 9 (девет) броя фабрично нови товарни  автомобили, тип „Хечбек” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)