Доставка и монтаж на GPS оборудване и програмно осигуряване за проследяване и контрол

2013-05-30

Публична покана с предмет: "Доставка и монтаж на GPS оборудване и програмно осигуряване за проследяване и контрол на  автомобилите и предоставяне на съпътстващи услуги за контрол на нивото на горивото в резервоарите и управление на автомобилния парк за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД", с приложения.

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)