Сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD) към ел. двигателите на мрежови помпи за срок от 2/две/ години

2013-05-30

Публична покана с предмет: "Сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD)  към ел. двигателите на
мрежови помпи за срок от 2/две/ години, с три обособени позиции",  с приложения

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)