Възстановяване на водоплътността на стените в сградата на Химически Замърсени Води /ХЗВ/ в ТЕЦ "София"

2013-05-29

Публична покана с предмет: "Възстановяване на водоплътността на стените в сградата на Химически Замърсени Води /ХЗВ/ в ТЕЦ "София"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)