Сертификация на системи за управление - 21.05.2013г.

2013-05-21

Публична покана с предмет: "Избор на акредитиран орган за сертификация на системи за управление в "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)