Измервания и мониторинг на димните газове- 20.05.2013г,

2013-05-20

Публична покана с предмет: "Техническо поддържане и сервиз на система за непрекъснати измервания и мониторинг на димните газове за срок от 2 /две/ години, с три обособени  позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)