Инсталация за антикорозионен реагент - 14.05.2013г.

2013-05-14

Публична покана  с предмет: "Доставка на дозираща инсталация за антикорозионен реагент към мрежова вода на ТПМ  /топлопреносна мрежа, с две обособени позиции" /и приложения

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)