Площи под наем - 13.05.2013г.

2013-05-13

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ  СОФИЯ" ЕАД

Документите може да изтеглите тук