Доставка на автоматизирани винтови компресорни агрегати с изсушител

2013-05-13

Публична покана с предмет: „Доставка на автоматизирани винтови компресорни агрегати с изсушител за  ТР„София” и ТР „Люлин”  с две обособени позиции”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)