Строителни и монтажни работи в почивни бази - 30.04.2013г.

2013-04-30

Публична покана с предмет: "Извършване на строителни и монтажни работи в почивни бази, собственост на
"Топлофикация София" ЕАД с две обособени позиции"
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)