Строителен надзор - 30.04.2013г.

2013-04-30

Публична покана с предмет: "Осъществяване на технически контрол в проектирането и строителен надзор при
изпълнението на обекти от строителната програма на "Топлофикация София" ЕАД
през 2013 г. с три обособени позиции"
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)