Непрекъснати измервания и мониторинг на димни газове -29.04.2013г.

2013-04-29

Публична покана с предмет: "Техническо поддържане и сервиз на система за непрекъснати измервания и
мониторинг на димните газове за срок от 2 /две/ години, с три обособени
позиции"
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)