Проверка система за регистриране на пропуски на природен газ - 29.04.2013г.

2013-04-29

Публична покана с предмет: "Сключване на абонамент за проверка на системата за регистриране на пропуски
на природен газ за срок от 2 /две/ години"
 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)